Behandlingscenter Tjele Langsødal er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Abstinenser og abstinensbehandling

 

Abstinenser og abstinensbehandling. Lægelig overvåget behandling af abstinenser efter alkohol og abstinenser efter medicin.

 

Vi hjælper dig med abstinenser med vores professionelle, lægeovervågede abstinensbehandling.
 

Abstinenser efter alkohol

Når kroppen er blevet vænnet til at indtage alkohol eller andre stemningsændrende stoffer, opstår der abstinenser, hvis forbruget sættes drastisk ned - eller hvis man helt holder op. Betegnelsen abstinenser bruges om både de fysiske og psykiske symptomer, der kommer, når man holder op med at drikke.

 

Længere tids overforbrug eller misbrug af alkohol medfører toleransudvikling, fysisk og psykisk afhængighed - og abstinenser.

 

Abstinenser går også under betegnelsen "tømmermænd", men det er vigtigt at være opmærksom på, at hvis de udvikler sig, kan det blive alvorligt. Mange mennesker ved det ikke, men man kan rent faktisk dø af ubehandlede abstinenser.

 

De fysiske symptomer minder meget om forgiftningsreaktioner -  svedeture, hovedpine, mavepine, kvalme, diarré, rysten på hænderne, smerter, træthed og en række andre ubehagelige symptomer.

 

Kognitive symptomer på abstinenser er problemer med at koncentrere sig, problemer med finmotorikken som f.eks. rysten på hænderne (svært ved at føre en kop til munden eller skrive under). Korttidshukommelsen kan være svækket, opmærksomheds-og reaktionsevne nedsat.

 

På det psykiske plan ses irritation, dårligt humør og i mange tilfælde ligefrem angst og depression.

 

Alkohol abstinenser skyldes i høj grad, at centralnervesystemet befinder sig i en voldsom over-gearet tilstand - hjernecellerne har indstillet sig på en regelmæssig påvirkning af alkohol.

 

Abstinenser kan blive virkelig alvorlige

Når abstinenserne udvikler sig alvorligt til truende delirium eller delirium. Det er en psykotisk tilstand bl.a. kendetegnet ved synshallucinationer, konfusion og vrangforestillinger. Hvis ikke delirium tremens behandles, er dødeligheden helt oppe på 20 %. Det akutte delirium behandles under hospitalsindlæggelse.

 

Abstinenser og abstinensbehandling

Alle bliver screenet for abstinenser i forbindelse med indskrivningen i alkoholbehandlingen. Screeningen sker ved hjælp af et såkaldt scoreskema, hvor puls, blodtryk, orientering, screenes af vores sundhedsfaglige personale for abstinenser. Der "scores" flere gange, og hvis der kommer abstinenser iværksættes den lægeovervågede behandling af abstinenserne.

 

På Orelund har vi mulighed for at tilbyde en kortvarig abstinensbehandling i forbindelse med alkoholbehandlingen. Vurderes afrusningen til at blive af længere varighed eller kompliceret, foregår den på vores afdeling, Søgården. Her er personalet specialuddannet inden for medicinsk afrusning.

 

Det er forskelligt, hvor længe en behandling af abstinenser varer. Det vurderes individuelt efter misbrugets art, mængde, varighed og den enkeltes tilstand. En typisk abstinensbehandling efter alkohol varer mellem tre og syv dage og foregår næsten altid på Orelund.

 

Hvis du har spørgsmål om abstinenser og abstinensbehandling, er du velkommen til at ringe 24-7 på telefon 70 20 40 80.

 

Abstinenser efter medicinmisbrug

Har du udviklet afhængighed af beroligende medicin, sovemedicin eller smertestillende piller gennem længere tids forbrug, vil du med stor sandsynlighed få abstinenser, når du skal holde op med medicinen. For din egen skyld, så du kan få den rigtige behandling, er det vigtigt, at du er helt ærlig omkring hvilken medicin, du har taget, hvor længe det har stået på, og i hvilke doser du har taget medicinen.

 

Som regel er en behandling af abstinenser efter medicin af længere varighed, og den vil som regel finde sted på vores specialafdeling og derefter fortsætte på Orelund. Behandlingen er lægeligt overvåget, og du vil have mulighed for løbende at tale med læge eller sygeplejeuddannet om dit forløb.

 

Også hash kan give abstinenser

Som alle andre rusmidler giver også hash abstinenser, når du holder op. Hjernen oplever en form for over-aktivitet, som giver nogle ubehagelige både fysiske og psykiske konsekvenser.

Fysiske symptomer på abstinenser efter hash er svedeture, ondt i hovedet eller muskler, manglende appetit. Og de psykiske symptomer kan f. eks. vise sig som søvnløshed, tankemylder eller en fornemmelse af forladthed.

 

Hash binder sig til kroppens fedtvæv, hvilket betyder, at afgiftningen vil være af længere varighed. Abstinensbehandlingen er medicinsk med små doser, så du kan fungere og deltage i behandlingen under nedtrapningen.

 

 


Vi tilbyder alkoholbehandling,afrusning,alkoholrådgivning nær følgende byer:

København,Storkøbenhavn,Roskilde,Holbæk, Kalundborg,Nykøbing S., Frederikssund,Hillerød,Hørsholm,Helsingør,Frederiksværk, Region Hovedstaden,Midtsjælland,Nordsjælland.