Behandlingscenter Tjele Orelund er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Afhængighed af smertestillende medicin  

 

Afhængighed af smertestillende medicin kan behandles med den rigtige professionelle ekspertise. Tjele Orelund har fastansat sundhedfagligt personale, der tager sig af nedtrapningen

 

Afhængighed af smertestillende medicin er i vækst. Det kan behandles, men det kræver professionel hjælp fra fagfolk inden for det sundhedsfaglige. Tjele Orelund har fastansatte læger og andet sundhedspersonale, der kan varetage din nedtrapning og behandling.

 

Smertestillende medicin kan naturligvis være nødvendigt, og mange mennesker får da også på et eller andet tidspunkt i deres liv ordineret medicin mod smerter.

 

Når smerterne ophører, stopper de fleste med medicinen. Men hvis man har fået medicinen i lang tid, og måske tilmed er disponeret for afhængighed, har kroppen vænnet sig til medicinen. Her bliver det svært at holde op - nu er man blevet afhængig af smertestillende medicin.

 

Behandling mod afhængighed af smertestillende medicin

Hvis du eller en, der er tæt på dig, er blevet afhængig af smertestillende medicin, skal der professionel hjælp til at komme ud af afhængigheden.

 

På Tjele Orelund behandler vi især mennesker med alkoholafhængighed, men også mennesker, der ved siden af, er afhængige af smertestillende medicin eller andre lægemidler.

 

Det kræver i almindelighed en længere nedtrapning, når et menneske skal ud af sin afhængighed af smertestillende medicin. Nedtrapningen vil altid starte på vores specialafdeling for netop afrusning og afgiftning. Her vil vores erfarne læger sammen med dig lægge en holdbar plan for nedtrapningen af din afhængighed af smertestillende lægemidler.

 

Hvis du har valgt at blive indskrevet i behandling på Tjele Orelund, kan du starte din behandling der, når din nedtrapning er kommet godt i gang og forløber planmæssigt. På Orelund overtager vores læge overvågningen af din nedtrapning.

 

Afhængighed af smertestillende medicin af håndkøbstypen

Mange ved måske ikke at der i håndkøbsmedicin findes smertestillende med midler, som kan skabe afhængighed af medicin. Det gælder f.eks.Codymagnyl, Kodamid og flere andre. Stoffet kodein, som findes i disse midler, forvandles til et morfinlignende stof i kroppen, og er derfor meget afhængighedsskabende.

 

Afhængighed af smertestillende medicin - både lægeordineret og håndkøbsmedicin - behandles med en lægeovervåget nedtrapning og en behandling, der tager sigte på den psykiske afhængighed.
 
Ring på vores døgntelefon, hvis du vil vide mere om afhængighed af smertestillende medicin - 70 20 40 80.