Behandlingscenter Tjele Orelund er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Medafhængighed – de pårørende er også ramt

 

 Medafhængig - medafhængighed også de pårørende bliver ramt, når en i familien er afhængig.

 

Medafhængighed er de pårørende til alkoholikeres byrde. Alkoholisme er en sygdom, der ikke alene rammer det menneske, der drikker. Hele familien lider og udvikler ofte medafhængighed

 

For alle centre under Behandlingscenter Tjele har det altid været afgørende at have et tilbud til de pårørende, fordi vi ved, hvor ødelæggende det kan være at lide af medafhængighed.

 

Du og resten af familien havner som regel i en række usunde mønstre af tanker, følelser og reaktioner ved at leve sammen med et menneske, der lider af alkoholisme. For hver aktiv alkoholiker eller medicinafhængig er der mindst fire andre, såsom de pårørende til alkoholikere, der lider og som ofte er medafhængige. 

 

At lide af medafhængighed kan udvikle sig til et alvorligt problem, hvor man bryder sammen og bliver syg med depression, stress og langtidssygemeldinger. Læs mere om at være pårørende til en alkoholiker her.

 

Hvad er medafhængighed? 

Du lider af medafhængighed, når dine tanker og handlinger er styret af den afhængiges sindsstemninger og adfærd.

 

Den afhængige er afhængig af alkohol eller andre stoffer, som medafhængig er du afhængig af alkoholikeren - sagt lidt firkantet.

Den energi, du bruger på at hjælpe, tilpasse dig, tage ansvar eller kontrollere, gør, at du får medafhængighed og at alkoholikeren ikke behøver at tage ansvar for sin sygdom - Og det er jo faktisk det stik modsatte af, hvad du ønsker.

 

Alkoholikeres adfærd ændrer sig under alkoholismens udvikling – og de pårørende til alkoholikere ændrer adfærd i trit med alkoholikerenes - og udvikler dermed langsomt medafhængighed.

 

Familien er hele tiden opmærksom på, og optaget af, alkoholikeren. Den bruger ofte enorme mængder af energi på at opretholde en vis normalitet og facade, både over for hinanden i familien og over for omverdenen. Samtidig føler de skyld og skam ved på den måde at dække over misbruget. Familien bliver medafhængig.

 
 

8 tegn på medafhængighed

Kan du genkende nogle af nedenstående punkter, lider du ganske sikkert af medafhængighed og har brug for hjælp for ikke at blive mere syg:

 

  • Din tid og energi bruges på at lade dig styre af og indrette dig efter alkoholikerens problemer  

  • Dine egne problemer tilsidesætter eller skyder du fra dig

  • Det bliver sværere og sværere for dig at passe på dig selv 

  • Du har behov for at kontrollere alt og alle omkring dig

  • Du bruger meget tid og energi på at opretholde facaden og dække over jeres problemer, og I bliver mere og mere isolerede

  • Du føler angst, vrede, skyld og skam og synes ikke, du slår til

  • Det er svært for dig, at stole på dig selv og din egen dømmekraft

  • Dit selvværd og din livskvalitet bliver stadig mere forringet

 

Som regel har man som pårørende til alkoholikere forsøgt at tale med den afhængige om problemet flere gange. Som medafhængig har man prøvet at finde årsager, man har prøvet at hjælpe – og ofte er det kommet så vidt, at man med sin hjælpsomhed og ansvarlighed har gjort det lettere for alkoholikeren at fortsætte med at drikke.

 

Du kan bryde mønstret

Ejerskabet til afhængigheden skal placeres det rigtige sted. Som pårørende til alkoholikere har du ikke ejerskabet til alkoholikerens sygdom og deraf følgende adfærd.

 

Opgaven med den rette placering af ejerskabet tages der hul på, når alkoholikeren kommer i behandling. Den fortsætter, når familien også får den nødvendige hjælp, og tager ejerskab for deres problem med medafhængighed.

 

Når alkoholikeren omsider har erkendt sit problem og har taget imod hjælp, er glæden og lettelsen hos de pårørende stor. Det, der også sker, er, at du igen begynder at kunne mærke dig selv. Det er ofte en smertefuld oplevelse. Det er netop hér familieprogrammet kommer ind.

 

I Tjele Orelunds tilbud til familien får du, som lider af medafhængighed, hjælp til at se og forholde dig til din egen rolle i det syge mønster. Du får set på din egen familie, på din vrede, skyldfølelse, mistillid og sorg, og du får nogle brugbare redskaber og hjælp til at komme videre.

 

Kontakt os døgnet rundt på telefon 70 20 40 80 - det er anonymt