Behandlingscenter Tjele Orelund er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Medicinmisbrug - Et problem i vækst

 

Medicinafhængighed er et tiltagende problem. Medicinafhængighed kan udvikles ved såvel lægeordineret som håndkøbsmedicin

 
Hvis du har problemer med medicinmisbrug ved siden af dit alkoholmisbrug, kan du få hjælp hos os. Vores resultater med behandling af medicinafhængighed er gode, og vi har mange års erfaring inden for området. Når vi taler om sidemisbrug, skal det forstås på den måde, at medicinmisbruget er underordnet i forhold til alkoholmisbruget.

 

Vi har desuden mange års erfaring med, og specialviden om, læge-kontrolleret afgiftning, stabilisering og behandling af et medicinmisbrug.


Ifølge tal fra Sundhedsstyrelsen har mindst 100.000 danskere udviklet et medicinmisbrug, og tallet er formentlig voksende. Medicinafhængighed har store menneskelige omkostninger og kan være meget invaliderende.  

 

Der har gennem de senere år været en stigende opmærksomhed på afhængighed af lægeordineret medicin, og reglerne for udskrivning er blevet skærpet. Det var for eksempel tilfældet i 2008, hvor udskrivning af medicin af typen benzodiazepiner blev indberetningspligtigt.

 

Diagnostisering af medicinmisbrug 

Medicinmisbrug har de samme diagnosekriterier som alkoholmisbrug ifølge WHO's ICD-10 diagnosesystem.

Det vil sige, at man bl.a. taler om medicinmisbrug:

  • Når der efter et stykke tid optræder en stærk trang til at tage medicinen

  • Når det bliver sværere og sværere at styre forbruget

  • Når det bliver en væsentlig del af ens hverdag

  • Når man oplever abstinenser som f.eks. indre uro og søvnbesvær

 

Målet for behandling af medicinafhængighed er total afholdenhed fra alle stemningsændrende stoffer - herunder også alkohol - og at hjælpe dig til at genvinde selvrespekten og få en forbedret livskvalitet.


 

Behandlingen af medicinmisbrug

Medicinmisbrug behandles, ligesom alkoholmisbrug, succesfuldt efter Minnesotamodellen. Selve behandlingen er, ligesom alkoholbehandling, individuelt tilrettelagt, så den passer til dig.

 

Når vi har at gøre med medicinmisbrug, varer afrusningen eller afgiftningen og den efterfølgende stabilisering, længere tid end ved alkohol. Mens alkohol kommer ud af systemet relativt hurtigt, tager det meget længere tid med medicin. Derfor foregår nedtrapningen ved medicinmisbrug over længere tid, så dit ubehag ikke bliver alt for stort.

 

Når du er klar til det starter den egentlige behandling, hvor du får viden om medicinmisbrug og dens konsekvenser - og fremfor alt, hvor du får redskaber, der kan hjælpe dig til ikke at falde tilbage i medicinmisbruget.

 

Vi har stor erfaring med behandlingen af medicinmisbrug og ved, hvornår det er rigtig svært, og hvordan du kan hjælpes bedst muligt.

 

Du kan derfor trygt henvende dig hvis du selv eller et menneske, du holder af, har et medicinmisbrug. Der er hjælp at hente. Ring på 70 20 40 80 - 24 timer i døgnet.


 

Mange lægemidler kan give medicinafhængighed

Sundhedsmyndighederne er generelt blevet meget opmærksomme på lægemidler, der kan føre til medicinmisbrug. Alligevel er problemerne med afhængighed af medicin voksende.

 

Det drejer sig særligt om; smertestillende medicin som morfin og morfinlignende lægemidler, og om beroligende medicin og sovemedicin - særligt af typen benzodiazepiner. Begge typer af lægemidler, har stor risici for at skabe en afhængighed, som fører til et medicinmisbrug.

 

I 2013 blev der indskærpet regler i vejledning om ordination af afhængighedsskabende lægemidler. Disse regler indbefatter at lægen blandt andet skal lægge en behandlingsplan sammen med patienten, inden behandling med lægemidler som kan føre til et medicinmisbrug.

 

Sundhedsstyrelsen anbefaler, at brugen af stærk smertestillende medicin indskrænkes til at omfatte mennesker, der har langvarige, ondartede smerter (særligt cancer) - men at det bør undgås, når smerterne ikke stammer fra noget ondartet.

 

Der har gennem en årrække været stor opmærksomhed på medicinmisbrug og på at medicin af benzodiazepintypen, kun bør gives ganske kortvarigt. Tidligere var patienter ofte i langvarig behandling med sovemedicin og beroligende medicin af denne type - hvor mange udviklede et medicinmisbrug. I forhold til denne gruppe har lægen pligt til at informere og motivere til en udtrapning af medicinen.

 

Vi kan hjælpe dig, hvis du har udviklet et medicinmisbrug. Ring til os på 70 20 40 80 og få mere at vide om medicinmisbrug og behandling deraf.