Behandlingscenter Tjele Orelund er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Afrusning uden abstinenser

 

Afrusning uden abstinenser kan foregå på enten Tjele Orelund - eller, hvis det er en længerevarende afrusning uden abstinenser på specialafdeling Søgården.

 

På Tjele Orelund kan du få en kortvarig afrusning uden abstinenser, hvis du har brug for det.

Hvis vores sundhedsfaglige personale ved indskrivningen vurderer, at afrusningen og abstinensbehandlingen vil blive af længere varighed eller vanskelig, vil du blive overflyttet til vores særlige afdeling for; afrusning, udredning og omsorg på Tjele Søgården. Her er personalet specialuddannet inden for medicinsk afrusning.
 
En eventuel overflytning til denne afdeling sker udelukkende for at give dig den bedst mulige behandling. Efter afrusningen vender du tilbage til Tjele Orelund.

Abstinenser er kendt af de fleste alkoholikere, og man er parat til at gå langt for at undgå at få abstinenser. På Tjele Orelund har vi afrusning uden abstinenser med medicin, så du hurtigt bliver klar til at deltage hundrede procent i dit behandlingsforløb. 

 

Tryg afrusning uden abstinenser - behandlingen foregår professionelt

Både du og dine pårørende kan være ganske trygge ved afrusningen for abstinenser.

 

Tjele Orelund har egen læge, som altid er inde over, når der skal tages stilling til afrusning og ordineres medicin. Vagtpersonalet er uddannet til at tage sig af afrusning efter lægens anvisninger.

 

Al behandling under afrusning uden abstinenser ordineres af en læge og foregår under tilsyn af Tjele Orelunds virksomhedsansvarlige læge.

 

Du kan være tryg ved, at alle Behandlingscenter Tjeles afdelinger, naturligvis lever op til alle regler, og alle afdelinger er godkendt som behandlingssted af Sundhedsstyrelsen.


 

Afrusning uden abstinenser - nedtrapningen er medicinsk

I stedet for alkohol eller andre stoffer ordinerer vores læge som regel beroligende/angstdæmpende medicin af typen benzodiazepiner i afrusning uden abstinenser. Det vil sige, at princippet er, at vi udskifter det, du plejer at tage, med noget medicin, og så nedtrapper vi derfra. Den medicin du får, virker, så kroppen og psyken falder til ro. 
 
Den medicinske afrusning og abstinensbehandling suppleres med NADA øreakupunktur og multivitaminkur.

 

Den nedtrapningsplan der bliver lagt i afrusningen, sikrer, at både din krop og din psyke kan følge med. 

 

Den abstinensfri afrusning eller nedtrapning efter alkohol varer sjældent over fem dage på Tjele Orelund .