HAR DU ET ALKOHOLMISBRUG?

LAD OS HJÆLPE

HAR DU ET
ALKOHOLMISBRUG?

Vi sidder klar ved telefonerne på

70 20 40 80

hele døgnet, alle dage.

Alkoholmisbrug

Tal fra Sundhedsstyrelsen fortæller, at ca. 140.000 er afhængige af alkohol, og at omkring 800.000 danskere har et skadeligt alkoholforbrug, dvs. at de drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger på maks. 14 genstande om ugen for mænd og 7 for kvinder.

Så hvis du har problemer med at styre dit alkoholforbrug, er du ikke alene.

Mange tror fejlagtigt, at det kun er ’manden på bænken’, der har et alkoholmisbrug, men alkoholmisbrug findes blandt kvinder og mænd i alle samfundslag, uanset uddannelse, indkomst eller social status.

De fleste klienter i døgnbehandling på Tjele Orelund bruger en del af deres fritid til gåture i  parken, hvor de finder ro til at bearbejde alle de nye input.

Alkoholmisbrug og alkoholbehandling

Et af de store stridspunkter i mange familier er spørgsmålet om, hvor alvorligt alkoholproblemet egentlig er, og om den, der drikker, har brug for alkoholbehandling.

Det simple svar på det spørgsmål er, at hvis alkohol skaber problemer, så har man et alkoholproblem. Dvs. hvis alkoholforbruget skaber problemer i familien, at de pårørende bliver kede af af det, føler sig svigtet og gentagne gange har bedt den, der drikker, om at drikke mindre – ja, så har man et alkoholproblem.

Og hvis man ikke selv evner at reducere sit alkoholforbrug, så det ikke længere skaber problemer, så har man brug for professionel behandling for at komme alkoholafhængigheden til livs.

Divider Orelund guld

Hvor går grænserne mellem overforbrug, alkoholmisbrug og alkoholafhængighed?

Der er forskellige grader af alkoholproblemer. Man inddeler dem typisk i 3 kategorier: Overforbrug, alkoholmisbrug og alkoholafhængighed.

 1. Overforbrug af alkohol

  Overforbrug af alkohol betyder, at man drikker mere end Sundhedsstyrelsens anbefalinger på 7 genstande om ugen for kvinder og 14 for mænd.

 2. Skadeligt alkoholforbrug – eller alkoholmisbrug

  At man har et alkoholmisbrug betyder, at man har problemer med at styre sit alkoholforbrug, selv om det har klare negative konsekvenser enten for en selv eller for ens pårørende.

 3. Alkoholafhængighed – eller alkoholisme

  Man har udviklet alkoholafhængighed (alkoholisme), når man opfylder de diagnostiske kriterier for alkoholafhængighed, dvs. at man opfylder tre eller flere af nedenstående symptomer i mindst en måned:
  Trang (craving). En stærk trang til alkohol.
  Kontroltab. Det er svært at holde op med at drikke, når man først er begyndt.
  Abstinenser eller alkoholindtagelse for at undgå abstinenser.
  Toleranceudvikling. Der skal med tiden mere alkohol til for at opnå den samme virkning.
  Alkohol spiller en dominerende rolle i tilværelsen. På grund af drikkeriet bliver det sværere og sværere at overholde sine forpligtelser overfor familie, venner og arbejde.
  Fortsat alkoholforbrug trods erkendte skadevirkninger. Drikkeriet fortsætter, selvom man godt er klar over de skadelige konsekvenser.

Ved tre eller flere af disse symptomer inden for tre måneder eller flere gange inden for et år stilles diagnosen alkoholafhængighed.

Vil du vide mere om behandling af alkoholmisbrug?

Ring til Tjele Orelund og få en snak om mulighederne for professionel hjælp.

Vil du vide mere om behandling af alkoholmisbrug?

Ring til Tjele Orelund og få en snak om mulighederne for professionel hjælp.

Konsekvenser af et alkoholmisbrug

Sundhedsstyrelsen angiver, at hvis man holder sig under genstandsgrænserne 7 om ugen for kvinder og 14 for mænd, så udgør alkohol ikke nogen nævneværdig sundhedsrisiko.

Men drikker man mere end dette – og specielt hvis man drikker mere end højrisikogrænsen på 14 genstande for kvinder og 21 for mænd, så øger man risikoen for en række sygdomme som f.eks. kræftsygdomme, leverskader, forhøjet blodtryk og demens, og det er veldokumenteret, at risikoen for sygdomme stiger i takt med forbruget.

Samtidig øger et alkoholmisbrug risikoen for at udvikle forskellige psykiske lidelser som f.eks. depression og angst.

Divider Orelund guld

Symptomer på alkoholmisbrug

Symptomerne på alkoholmisbrug er overordnet set kendetegnet ved en ”ændret væremåde”, og selv om der naturligvis er der forskelle fra person til person, så er der en række tegn på alkoholmisbrug, som går igen hos de fleste alkoholmisbrugere.

Nedenfor har vi samlet en række tegn og symptomer på alkoholmisbrug, som vi ser hos mange af vores deltagere på Tjele Orelund:

 • Hemmelighedskræmmeri

  Man gemmer flasker, drikker i smug, køber ind mange forskellige steder og benægter et alkoholmisbrug, hvis man bliver konfronteret med det.

 • Drikker alene

  Det at drikke ændrer sig fra at være en social aktivitet til at foregå alene.

 • Mislykkede forsøg på at nedsætte sit alkoholforbrug

  Forsøg på at nedsætte alkoholforbruget eller holde helt op med at drikke slår fejl.

 • Manglende stopklods

  Man har svært ved at stoppe igen, når man først er begyndt at drikke alkohol.

 • Drikker dagen derpå

  Man starter dagen med at drikke for at få ro på efter gårsdagens beruselse.

 • Familien påtaler drikkeriet

  De pårørende belastes af alkoholmisbruget og finder det uacceptabelt.

 • Beruset i hverdagen

  Andre bemærker, at man er påvirket til hverdag.

 • Forsvarsposition

  Går i forsvarsposition, når nogen tager alkoholmisbruget op.

 • Brudte løfter om at nedsætte forbruget

  Den, der drikker, lover at nedsætte forbruget, men er ude af stand til at overholde det.

 • Samvittighedsnag

  Alkoholmisbrugeren får til tider dårlig samvittighed og skyldfølelse over drikkeriet, men er ude af stand til at ændre det.

 • Blackouts

  Alkoholmisbrugeren husker ikke, hvad der er sket – eller hvad der er sagt i fuldskab.

 • Ændret personlighed

  Nogle alkoholmisbrugere bliver vrede og aggressive, når de er påvirkede, andre sentimentale og ynkelige.

Prøv at gå listen igennem, eventuelt sammen med den, der drikker. Har man fire eller flere positive svar, er der med meget stor sandsynlighed tale om alkoholafhængighed eller et alkoholmisbrug, der kræver professionel behandling.

Divider Orelund guld

Fysiske tegn på alkoholmisbrug

De fysiske tegn på alkoholmisbrug knytter sig i første omgang især til abstinenserne:

 • Højt blodtryk.
 • Rysten på hænderne.
 • Tendens til at svede.
 • Hjertebanken.

Også søvnproblemer i form af urolig og afbrudt søvn er et karakteristisk fysisk tegn på alkoholmisbrug.

Alkohol giver en mæthedsfornemmelse, derfor opstår der ofte problemer med appetitten, når drikkeriet tager til. Det kan føre til egentlig fejlernæring med vægttab, mangel på B-vitamin og mave-tarmproblemer.

Motoriske problemer som f.eks. usikkerhed på benene og dårlig koordinationsevne hører også med til symptomerne på alkoholmisbrug.

Det var svært at se i øjnene, at jeg havde et alkoholmisbrug. Forretningerne kørte jo udmærket, og jeg havde biler, hus og sommerhus. Fair nok med skilsmissen, at kørekortet var taget, og at lægen var bekymret, men at jeg ikke havde styr på mit liv, det var en hård erkendelse. Her bagefter kan jeg godt se, at var jeg ikke kommet i døgnbehandling for mit alkoholmisbrug, havde jeg nok ikke haft mange år sammen med familie, børn og børnebørn.

_______

Hans Christian 68 år, Gentofte

Det var svært at se i øjnene, at jeg havde et alkoholmisbrug. Forretningerne kørte jo udmærket, og jeg havde biler, hus og sommerhus. Fair nok med skilsmissen, at kørekortet var taget, og at lægen var bekymret, men at jeg ikke havde styr på mit liv, det var en hård erkendelse. Her bagefter kan jeg godt se, at var jeg ikke kommet i døgnbehandling for mit alkoholmisbrug, havde jeg nok ikke haft mange år sammen med familie, børn og børnebørn.

_______

Hans Christian 68 år, Gentofte

Alkoholmisbrug kan ramme alle

Alkohol forbindes ofte med det gode liv, og alkohol hører for mange mennesker sammen med god mad, ferier, nydelser, afslapning osv. Derfor ses alkoholproblemer og alkoholmisbrug også relativt hyppigt blandt midaldrende mennesker med en god uddannelse, en god økonomi og et godt liv i øvrigt.

Så det er forkert at tro, at alkoholmisbrug kun ses hos socialt udsatte. Alkoholmisbrug forekommer i alle samfundslag, og hovedparten af de mennesker, der kommer i alkoholbehandling på Tjele Orelund, har både job og familie og er i det hele taget, som danskere er flest.

Stor tilfredshed med behandlingen på Tjele Orelund

I en undersøgelse svarer 9 ud af 10 deltagere, at de er “tilfredse” eller “meget tilfredse” med resultatet af deres døgnbehandling.

Alkoholbehandling på Tjele Orelund

I alkoholbehandlingen hos Tjele Orelund får man den viden og indsigt samt de værktøjer, der skal til, for at kunne nå sit mål om et liv uden alkoholmisbrug.

Gennem undervisning, samtaler med rådgiver og diskussioner med de andre deltagere lærer man at forstå mekanismerne bag alkoholisme, og man får de værktøjer, der skal til for at få et godt liv uden alkoholmisbrug.

Mange af vores deltagere fortæller, at pausen fra hverdagen, roen og de smukke omgivelser har været med til at gøre behandlingen til en god og givende oplevelse.

På Tjele Orelund er du i behandling med andre i samme situation som dig selv og med behandlere, der har personlige erfaringer med alkoholmisbrug.

Pårørende til en der har et alkoholmisbrug

Det gør ondt og er slidsomt at leve med et menneske, der har et alkoholmisbrug. Det kan virke uforståeligt, at den, der drikker, ikke kan indse, at noget er helt galt, og at der må handles. Følelser som magtesløshed, vrede og fortvivlelse er de pårørendes daglige følgesvende.

Desværre er den, der drikker, oftest den, der sidst indser alvoren af alkoholmisbruget. I langt de fleste tilfælde må partner, familien, chefen eller nære venner gribe ind med krav om at gå i behandling, før den, der drikker, erkender behovet for professionel hjælp.

Som pårørende er du ikke skyld i alkoholmisbruget, og du kan som pårørende heller ikke hjælpe den, der drikker, af ud af sin alkoholafhængighed, men som pårørende har du en vigtig rolle i at hjælpe den, der drikker, til at få den rigtige hjælp.

Har en af dine nærmeste udviklet et alkoholmisbrug?

Ring og få en fortrolig samtale. Telefonerne er åbne døgnet rundt.

Har en af dine nærmeste udviklet et alkoholmisbrug?

Ring og få en fortrolig samtale. Telefonerne er åbne døgnet rundt.

Kontakt os

Skriv eller ring til vores rådgivere, hvis du har spørgsmål om alkoholmisbrug eller alkoholbehandling. Vi vender tilbage den førstkommende arbejdsdag.

Læs om Behandlingscenter Tjeles privatlivspolitik.

Adresse

Behandlingscenter Tjele Orelund
Skamstrupvej 13
4440 Mørkøv
Tlf. 70 20 40 80

Behandlingscenter Tjele Orelund, Skamstrupvej 13, 4400 Mørkøv, post@tjele.com