MISBRUG OG MISBRUGSBEHANDLING

MISBRUG OG MISBRUGSBEHANDLING

Ring og få en fortrolig samtale, med rådgiverne på

70 20 40 80

Vi har åbent hele døgnet, alle dage.

Afhængighed af alkohol og hash, kokain eller medicin

Godt 75 % af dem s, går i behandling på Behandlingscenter Tjele, har alkohol som deres hovedmisbrug. Det vil omvendt sige, at ca. 25 % af vore deltagere er i behandling for andre misbrug end alkohol, dvs. hash-, kokain- eller medicinmisbrug.

For at deltagerne i behandlingen i størst muligt omfang skal kunne relatere til hinanden, har vi valgt, at behandlingen på Orelund udelukkende er for alkoholmisbrugere, hvor behandlingen af øvrige misbrug foregår på Behandlingscenter Tjeles afdelinger i Jylland.

På Tjele Orelund foregår alkoholbehandlingen i naturskønne omgivelser, væk fra hverdagens travlhed og forpligtelser.

Er du pårørende til en, der har udviklet et misbrug?

Ring og få en fortrolig samtale om problemet. Vi tager telefonen hele døgnet.

Er du pårørende til en, der har udviklet et misbrug?

Ring og få en fortrolig samtale om problemet. Vi tager telefonen hele døgnet.

Hashmisbrug – tegn og symptomer

Næst efter alkohol er hash det mest benyttede rusmiddel i Danmark. Desværre tror mange hashrygere, at hash er et mere uskadeligt rusmiddel, end det egentligt er.

De typiske tegn på afhængighed af hash er:

 • Manglende energi og sløvhed.
 • Angst og paranoia.
 • Problemer med indlæring og hukommelse.
 • Vanskeligheder med at passe arbejde eller uddannelse.
 • Personlighedsændringer.

Mange hashmisbrugere har svært ved at passe arbejde eller uddannelse, og misbrug over længere tid kan i værste fald føre til egentlige psykoser, som kan være ekstremt invaliderende, og som kræver behandling i det psykiatriske system. De har brug for professionel misbrugsbehandling for at komme ud af deres afhængighed.

Divider Orelund guld

Afhængighed af kokain – tegn og symptomer

Kokain var tidligere et rusmiddel, der mest blev brugt blandt jetsettet – og af dem med de højeste indkomster. Men i de senere år er kokain blevet langt mere almindeligt i nattelivet, det er blevet både billigere og stærkere, og vi ser derfor langt flere kokainmisbrugere blandt ”helt almindelige danskere”, end vi gjorde tidligere.

De typiske tegn på misbrug af kokain er:

 • Søvnforstyrrelser og søvnløshed.
 • Angst, paranoia og vrangforestillinger.
 • Løbende næse, næseblod og eksem omkring næsen.
 • Opfarenhed, kort lunte og for nogen voldelig adfærd.
 • Manglende sexlyst og impotens.

De fleste kokainmisbrugere har samtidig et misbrug af enten alkohol eller hash – eller begge dele.

Divider Orelund guld

Afhængighed af medicin – tegn og symptomer

Man regner med, at ca. 100.000 personer i Danmark aktuelt har et medicinmisbrug.

De mest almindelige former for afhængighedsskabende medicin er nervemedicin, som benzodiazepiner, og forskellige former for smertestillende medicin som f.eks. morfin, Tramadol og Dolol.

De typiske tegn på misbrug af medicin er:

 • Bruger flere piller, end lægen har foreskrevet, og tager ekstra doser før stressende hændelser.
 • Kontakter hyppigt læge for at få ny recept eller går til flere læger for at få udskrevet medicin.
 • Frygt for at løbe tør for medicin og lettere panik ved tanken om ikke at have flere piller.
 • Fortsætter med at tage pillerne, skønt den oprindelige årsag til udskrivningen er væk.
 • Det bliver gradvist nødvendigt med medicin for at klare normale dagligdags aktiviteter.

For langt de fleste er professionel misbrugsbehandling den eneste rigtige løsning på problemet, og den mest effektive behandling er en langsom udtrapning kombineret med støttende samtaler. På den måde minimeres abstinenserne, og man får samtidig hjælp og støtte til at klare de situationer, som man har frygt for ikke at kunne klare uden medicinen.

Divider Orelund guld

Mere end 30 års erfaring med misbrugsbehandling

Behandlingscenter Tjele har mere end 30 års erfaring med misbrugsbehandling, og vi hjælper hvert år mere end 700 misbrugere og deres familier til en ny og bedre dagligdag uden alkohol, hash, kokain eller afhængighed af medicin.

Behandlingen foregår efter Minnesotamodellen, som blandt andet er karakteriseret ved, at alle behandlere selv er tidligere misbrugere og selv har været i samme situation som vores deltagere i misbrugsbehandlingen.

Divider Orelund guld

Hjælp til misbrug i familien

Et misbrug går ud over hele familien, og det er vigtigt, at de pårørende også får den nødvendige hjælp og rådgivning til, hvordan de håndterer situationen. Hos Tjele tilbyder vi både familiebehandling i forbindelse med misbrugsbehandlingen, men vi hjælper også mange pårørende med at blive klar til at tage den svære samtale med misbrugeren.

I langt de fleste tilfælde er de pårørende tungen på vægtskålen, når det kommer til at få misbrugeren til at gå i behandling, men det kræver, at man forbereder sig godt til samtalen og griber situationen rigtigt an. Det hjælper vi pårørende med at blive klar til.

Få en fortrolig samtale om misbrugsbehandling

Telefonerne er åbne hele døgnet.

Få en fortrolig samtale om misbrugsbehandling

Telefonerne er åbne hele døgnet.

Kontakt os

Skriv eller ring til vores alkoholrådgivere, hvis du har spørgsmål om misbrug og misbrugsbehandling. Vores telefonrådgivning er åben døgnet rundt. E-mails besvares førstkommende arbejdsdag.

Læs om Behandlingscenter Tjeles privatlivspolitik.

Adresse

Behandlingscenter Tjele Orelund
Skamstrupvej 13
4440 Mørkøv
Tlf. 70 20 40 80

Behandlingscenter Tjele Orelund, Skamstrupvej 13, 4400 Mørkøv, post@tjele.com