ALKOHOLABSTINENSER – SYMPTOMER OG BEHANDLING

Kontakt Tjele Orelund på telefonnummer 70 60 21 21 hele døgnet, alle dage.