Behandlingscenter Tjele Orelund er en del af hjertestarter.dk - hjertestarternetværket

Følg os her:

 

  Få vores nyheder på mail
     
  Få nyheder fra centrene, info mm. på Facebook
     
  Følg vores dagligdag med mere på vores blog
     

Minnesotakuren på Sjælland
Alkoholbehandling nær København 

 

Minnesotakuren - alkoholbehandling på Tjele Orelund. Bor du i København, Storkøbenhavn, Nordsjælland eller Midtsjælland er Orelund er naturligt valg.

 

Minnesotakuren på Tjele Orelund er tilpasset danske forhold og i særlig grad tilpasset den enkelte.

 

Hvis du har problemer med alkohol og eventuelt også medicin og bor i København, Storkøbenhavn, Midtsjælland eller Nordsjælland - er Minnesotabehandling på Tjele Orelund et godt valg.

En Minnesotabehandling foregår i et nært samarbejde mellem dig og din behandler om kurens mål og midler. Du er omdrejningspunktet i behandlingen:

 

  • Minnesotakuren behandler det enkelte menneske for afhængighed

  • Minnesotakuren behandler det enkelte  menneske med værdighed og respekt

  • Minnesotakuren behandler det enkelte menneske som et helt menneske, der har evnen til forandring

 

Minnesotakuren er en gennemprøvet behandling med gode resultater

Navnet Minnesotakur bruges i Danmark, fordi denne behandlingsform startede i staten Minnesota i USA. I andre lande er Minnesotakuren kendt under betegnelsen 12-trins behandling. Behandlingsmetoden har siden 1950 vundet udbredelse i en stor del af verden.

 

Minnesotabehandling sætter mennesket og menneskets evne til forandring i centrum. Man kan sige, at modellen danner rammen om en behandling af alkoholproblemer, der benytter sig af gennemprøvede og anerkendte terapeutiske metoder.

 

Hvad der også er vigtigt både for den, der har alkoholproblemet, og for de pårørende er, at behandlingen efter Minnesotakuren virker. Hvis du går ind i behandlingen med et åbent sind og villighed til at tage ansvar og foretage nogle ændringer i din livsførelse, har en Minnesotabehandling meget gode resultater.

 

Ring på 70 20 40 80 og hør mere om, hvordan Minnesotakuren kan hjælpe dig og din familie.

 

Få hjælp til et godt liv igen

Minnesotakuren kaldes også Minnesotabehandling eller Minnesotamodellen. Den bygger på, at alkoholisme er en kronisk og fremadskridende sygdom med store fysiske, psykiske og sociale konsekvenser.
 

For mange mennesker er det svært at se alkoholisme som en sygdom – det er det også tit for den afhængige selv eller for de pårørende.

Mange ser det som en personlig svaghed ikke at have kontrol med sit alkoholforbrug. Det er årsag til udviklingen af et lavt selvværd og en dårlig livskvalitet samt en stærk skyld- og skamfølelse.

Alkoholisme er en sygdom, men det betyder ikke, at man kan læne sig tilbage og lade stå til. Du har et ansvar for at gøre noget ved din sygdom, så du kan komme til livs med skylden, skammen, det lave selvværd og den dårlige livskvalitet - det er nogle af Minnesotakurens vigtige budskaber.

 

Alkoholisme blev for mange år siden anerkendt som en selvstændig sygdom af Verdenssundhedsorganisationen WHO. På Tjele Orelund bruger vi også WHO’s sygdomsklassifikation (ICD10), når diagnosen, afhængighed af alkohol eller medicin, skal stilles.
 

Helt fundamentalt i behandlingen er, at du, som afhængig, aldrig kommer til at drikke normalt eller få et normalt forhold til stemningsændrende stoffer - men sygdommen kan standses.


Minnesotakuren giver dig de redskaber, som du har brug for til at få din livskvalitet tilbage og leve det ædru liv. Behandlingen er ikke noget hokus-pokus, men en meget enkel og virkningsfuld behandlingsmetode for et alvorligt problem.

 

Minnesotabehandling af ædru alkoholikere

En af de vigtigste grunde til Minnesotakurens succes er, at den afhængige i behandling behandles af ædru alkoholikere.
Det har stor betydning for dig, der er i behandling: 

 

  • At blive mødt af et ligesindet menneske, der selv har prøvet hele turen og også været igennem en behandling - et menneske, som du kan identificere dig med

  • At blive mødt af et menneske, der forstår dig og kan leve sig ind i din situation

  • At blive mødt af et menneske, der kan vise dig en farbar vej ud af en svær krise, fordi han/hun selv har prøvet det,

  • At blive mødt af et menneske, der behandler dig med respekt og værdighed 

 

Det er et krav til vore behandlere, at de selv er ædru alkoholikere, men det er selvfølgelig ikke i sig selv tilstrækkelig kvalifikation til at rådgive mennesker i krise.
 
Alle vores rådgivere har, ud over mange års ædruelighed, en indgående faglig uddannelse inden for afhængighedsområdet. Derudover arbejder de sammen med andre professionelle faggrupper i et behandlerteam, hvor der er både læge, psykiater, psykolog, sundhedsassistent, familieterapeut og sygevagter. Tjele Orelund har desuden et nært, fast samarbejde med Lægehuset i Mørkøv.
 

På Tjele Orelund kan du være tryg ved, at fagligheden er helt i top, og at Sundhedsstyrelsens anvisninger, i alle henseender, følges nøje.


 

Minnesotakuren og 12-trinsprogrammet

Anonyme Alkoholikeres 12-trins program og selvhjælpsgrupper, der stammer fra 1930’erne, har været inspiration for Minnesotakuren - det gælder også vores behandling.

For at holde din ædruelighed vedlige anbefaler vi dig at gå i AA , når du er færdig med døgnbehandlingen. Der er AA-møder at finde i både store og små byer rundt om i landet.


Har du eller en af dine nære brug for Minnesotabehandling? 
Ring anonymt på telefon 70 20 40 80 - Vi svarer døgnet rundt