HJÆLP TIL BØRN AF ALKOHOLIKERE

HJÆLP TIL BØRN AF ALKOHOLIKERE

Vi sidder klar ved telefonerne på

70 20 40 80

hele døgnet, alle dage.

Alkoholmisbrug påvirker børn i alle aldre

Sundhedsstyrelsen anslår, at flere end 120.000 børn vokser op i en familie, hvor der er et alkoholmisbrug.

Mange forældre håber og tror, at barnet ikke har bemærket den voksnes misbrug, men undersøgelser viser, at børn kan mistrives selv som ganske små, hvis der er alkoholproblemer i familien.

Børn af alkoholikere har det svært

De fleste børn af alkoholikere føler sig føler sig alene og ensomme og påtager sig et voksen-ansvar, for at familien skal trives. De har det svært under opvæksten, men også senere i livet. Det viser sig, at en opvækst med alkoholisme trækker spor langt ind i voksenlivet.

Nogle børn bliver urolige og har svært ved at koncentrere sig, mens andre bliver “usynlige,” og tilbageholdende med et lavt selvværd.

Voksne børn af alkoholikere, der ikke er blevet hjulpet som børn, kan have det meget svært gennem livet. Det gælder i særlig høj grad dem, der har en forælder, der stadig drikker, men også dem, der har en forælder, der er blevet ædru eller clean, kan få det svært

Divider Orelund guld

Udfordringer for børn og unge fra misbrugsfamilier

Er man vokset op i en familie med alkoholmisbrug oplever mange, at de almindelige aldersbestemte udfordringer bliver forstærket, og at også andre problemstillinger kan komme til under opvæksten.

Det er kendetegnende for børn af alkoholikere, at de ofte:

 • Føler sig alene og ensomme.
 • Lider af lavt selvværd, skyldfølelse og har svært ved at tro på, at andre holder af dem.
 • Har svært ved at stole på – og knytte sig til – andre mennesker.
 • Bliver omsorgsgiver for forældrene og tilsidesætter derved egne behov.
 • Bliver ”for tidligt voksne”.
 • Undgår at tage venner med hjem og forsøger at skjule alkoholmisbruget i familien.

Selvfølgelig er der forskelle fra barn til barn. Mange klarer sig fint i skolen, men kæmper alligevel med en grundlæggende usikkerhed og fornemmelse af at være anderledes.

Kontakt os

Behandlingscenter Tjele tilbyder hjælp til børn af alkoholikere.

Kontakt os

Behandlingscenter Tjele tilbyder hjælp til børn af alkoholikere.

Professionel hjælp til børn af alkoholikere

Tjele Orelund har tilbud om hjælp til både børn i alderen 8-12 år og til teenagerne op til 18 år.

For børnene er tilbuddet – deltagelse i børnegruppe, deltagelse på en barn- og forældreweekend eller individuelle samtaler. I børnegruppen og på weekendkurset arbejdes der med skiftende temaer, lege, aktiviteter. Alt foregår i børnehøjde og med den fornødne nænsomhed, så barnet får de bedste rammer til at tale om oplevelser, følelser og tanker.

For teenagere er der mulighed for deltagelse i en gruppe eller for individuelle samtaler. Tilbuddet har fokus på den unges behov og erfaringer og hjælper den unge til bedre at kunne klare livets udfordringer.

Undersøgelse af Tjeles tilbud til børn

Rambøll Management Consulting undersøgte i 2019 en række behandlingstilbud til børn. Om Tjeles tilbud til børn af alkoholikere siger undersøgelsen:

 • Deltagerne forbedrer deres evner til at håndtere vanskeligheder, de møder.
 • Deltagerne bliver tydeligt bedre til at mestre eget liv.
 • Omkring 75 % opnår en forbedret trivsel i et sådant omfang, at de nærmer sig gennemsnitsniveauet af trivsel hos befolkningen som helhed.

Jeg troede dengang, at jeg var helt alene i verden. At jeg var den eneste 11- årige pige i Danmark, hvis mor var alkoholiker. Da jeg startede i børnegruppe, opdagede jeg, at der var mange andre, som kendte til de tanker og følelser, jeg havde, og at det er okay at tale om dem. Jeg fandt ud af, at det ikke var min skyld, at mor drak, og jeg lærte noget om tillid.

_______

Henriette 16 år, barn af alkoholiker.

Jeg troede dengang, at jeg var helt alene i verden. At jeg var den eneste 11- årige pige i Danmark, hvis mor var alkoholiker. Da jeg startede i børnegruppe, opdagede jeg, at der var mange andre, som kendte til de tanker og følelser, jeg havde, og at det er okay at tale om dem. Jeg fandt ud af, at det ikke var min skyld, at mor drak, og jeg lærte noget om tillid.

_______

Henriette 16 år, barn af alkoholiker.

Voksne børn af alkoholikere – det er aldrig for sent at få hjælp

Mange voksne børn af alkoholikere har ubearbejdede problemstillinger, som forhindrer dem i at leve et tilfredsstillende liv. Depression, spiseforstyrrelser, angst og misbrug kendetegner ofte voksne børn af alkoholikere. Andre fortæller, at de:

 • Lider af lavt selvværd.
 • Har svært ved at mærke sig selv og sætte ord på deres følelser.
 • Ofte får selvværd og identitet gennem arbejde eller ekstrem dygtighed inden for et område.
 • Stræber efter perfektionisme – og får det rigtig skidt, når de begår fejl.
 • Kan føle sig ensomme, udenfor og anderledes.
 • Kan have meget svært ved at knytte dybe, meningsfulde relationer til andre.
 • Har svært ved at gennemføre en uddannelse eller fastholde et arbejde.
 • Har en stor og uforløst vrede.

Gruppesamtaler eller individuelle samtaler er en god hjælp for de fleste, der har en opvækst i en misbrugsfamilie.

Ring og få råd og vejledning.

– og hør mere om vores tilbud til voksne børn af alkoholikere.

Ring og få råd og vejledning.

– og hør mere om vores tilbud til voksne børn af alkoholikere.

Kontakt os

Skriv eller ring anonymt til vores alkoholrådgivere. Vi tager telefonen døgnet rundt og vender tilbage på skriftlige henvendelser den førstkommende arbejdsdag.

Læs om Behandlingscenter Tjeles privatlivspolitik.

Adresse

Behandlingscenter Tjele Orelund
Skamstrupvej 13
4440 Mørkøv
Tlf. 70 20 40 80

Behandlingscenter Tjele Orelund, Skamstrupvej 13, 4400 Mørkøv, post@tjele.com